Kutsu FC Viikingit ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen
Julkaistu: 17.11.2023 11.25

Kutsu FC Viikingit ry:n sääntömääräiseen syyskokoukseen

FC Viikingit ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 27.11.2023 klo 18.00-20.00 FC Viikingit toimistolla, osoitteessa Mustalahdentie 10, 00960 Helsinki.

Esityslista

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet

6. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

7. valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tilalle seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi ja varajäsenet.

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Äänioikeutta voi käyttää yli 15-vuotiaat jäsenet vain tulemalla itse paikalle kokoukseen. Huoltaja ei voi äänestää 15-17 vuotiaan lapsensa äänellä edes valtakirjalla.

Tilan ja tarjoilun varmistamiseksi pyydämme ilmoittautumaan etukäteen 23.11.2023 mennessä:

https://www.fcviikingit.fi/lomakkeet/9679/ilmoittautuminen-fc-viikingit-ryn-saantomaaraiseen-syyskokou

Tervetuloa!

FC Viikingit ry:n hallitus

Mustalahdentie 10 

00960 Helsinki

2. krs (summeri) 


P. 0400 317 230

fcviikingit@fcviikingit.com

www.fcviikingit.fi