Julkaistu: 16.05.2023 12.37

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous

Kutsu kevätkokoukseen


FC Viikingit ry:n sääntömääräinen kevätkokous tiistaina 13,6.2023 klo 18:00 FC Viikingit ry:n toimisto os. Mustalahdentie 10, 2krs, 00960 Helsinki.

Työjärjestys

1. kokouksen avaus

2. todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

3. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. hyväksytään kokouksen työjärjestys

6. hyväksytään edellisen kevätkokouksen pöytäkirja

7. esitetään vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajan lausunto

8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

9. käsitellään Oikeusturvalautakunnan päätös

10. käsitellään ja päätetään hallituksen ehdotus uusiksi yhdistyksen säännöiksi

11. käsitellään ja päätetään hallituksen ehdotus tilikauden muuttamiseksi jalkapallokautta mukaillen

12. käsitellään Päivi Vaaran kirjelmä

13. päätetään kokousÄänioikeutta voi käyttää yli 15-vuotiaat jäsenet vain tulemalla itse paikalle kokoukseen. Huoltaja ei voi äänestää 15-17 vuotiaan lapsensa äänellä edes valtakirjalla. Kokoukseen liittyvät asiakirjat ovat jäsenten nähtävissä Jopoxin Materiaalipankissa 5.6.2023 lähtien.

Tilan ja tarjoilun varmistamiseksi, pyydämme ilmoittautumaan etukäteen su 4.6.2023: mennessä: https://www.fcviikingit.fi/lomakkeet/8413/ilmoitta...

Tervetuloa!


FC Viikingit ry

Hallitus

Mustalahdentie 10 

00960 Helsinki

2. krs (summeri) 


P. 0400 317 230

fcviikingit@fcviikingit.com

www.fcviikingit.fi