KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN
FC Viikingit ryJulkaistu: 25.04.2024 12.00

KUTSU SÄÄNTÖMÄÄRÄISEEN KEVÄTKOKOUKSEEN

FC Viikingit ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään tiistaina 14.5.2024 kello 18.00 alkaen FC Viikinkien toimistolla, os. Mustalahdentie 10, 2. kerros, 00960 Helsinki.

Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 8 §:ssä mainitut asiat. Lisäksi käydään vapaata keskustelua yhdistyksen muista asioista.

Pyydämme ilmoittamaan osallistumisesta viimeistään pe 10.5.2024 toiminnanjohtajalle sähköpostitse: jorma.kuparinen@fcviikingit.com

Tilaisuudessa on tarjolla pientä tarjoilua.

Lämpimästi tervetuloa!

Ystävällisin terveisin,

FC Viikingit ry:n hallitus

Kevätkokouksen asiat:

1 . Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

-puheenjohtaja

-sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja ääntenlaskijat

3. Todetaan läsnäolevat jäsenet ja erikseen vielä äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitetään hallituksen laatima toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan/tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajien antama toiminnantarkastuskertomus

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Seuramaksumallin käyttöönotto. Toiminnanjohtaja esittelee seuramaksumallia, joka kattaisi myös joukkuetoiminnan.

8. Muut asiat:

- jäsenen Päivi Vaaran esittämät kysymykset liittyen valmentajien ja vapaaehtoisten rikostaustarekisteriotteisiin.

- muut mahdolliset asiat, jotka jäsenet on pyytäneet käsiteltävän viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

9. Päätetään kokous

13§ Asioista päättäminen yhdistyksen kokouksissa

Äänivaltaisia ovat yhdistyksen kokouksissa jäsenmaksunsa suorittaneet 15 vuotta täyttäneet pelaajajäsenet, alle 15-vuotiaiden pelaajien huoltajajäsenet (yhden pelaajan perusteella vain yksi huoltaja voi olla jäsen) sekä 18 vuotta täyttäneet toimihenkilöjäsenet. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää. Mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksuaan viimeistään kaksi päivää ennen yhdistyksen kokousta, ei jäsenellä ole äänioikeutta kokouksissa.

Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa arpa. Vaalit toimitetaan vaadittaessa suljetuin lipuin.

Alle 18-vuotiaiden pelaajajäsenten huoltajilla, jotka eivät itse ole seuran jäseniä, on puhe- ja läsnäolo-oikeus yhdistyksen kokouksissa.

Mustalahdentie 10 

00960 Helsinki

2. krs (summeri) 


P. 0400 317 230

fcviikingit@fcviikingit.com

www.fcviikingit.fi